Beton s vlaknima

Mikro armirani beton je beton koji je sadrži mikro armaturu u vidu vlakana. Vlakna su uniformno raspoređena i nasumično orijentirana u betonu, i ona zapravo čine diskontinuitetnu armaturu.

Vlakna mogu biti od čelika, stakla, sintetičkih i prirodnih materijala. Danas se najčešće koriste čelična i sintetička vlakna koja su napravljena od polipropilena. Svaka vrsta daje drugačije karakteristike betonu, a mogu se i međusobno kombinirati radi postizanja željenih osobina.

Čelična vlakna

Čelična vlakna su nepovezane trake malih dimenzija, od jedne vrste čelika sa posebnim karakteristikama. Armiranje betona sa čeličnim vlaknima značajno poboljšava njegove mehaničke osobine. Najčešća metoda korištenja čeličnih

vlakana u građevinskoj industriji je konstruktivno armiranje običnog betona. Ova vrsta armiranja predstavlja brzo rastući segment u cementnoj industriji, sa inženjerima, arhitektima i izvođačima radova koji sve više upotrebljavaju metalna vlakna kako bi se osigurao uspjeh u projektima betonskih konstrukcija. U velikim izgradnjama, kao što su zgrade sa više katova, autoputevi, mostovi, podovi, metalna vlakna se koriste prije svega radi povećanja otpornosti pri savijanju ili smicanju, povećanja otpornosti na visokim temperaturama i smanjenja deformacija od skupljanja, nakon sušenja betona.

Oblik: ravna vlakna sa ili bez kuka na krajevima, i valovita vlakna (kuke sprječavaju izvlačenje vlakana iz betona)

Dužina: između 25 i 80 mm (dužina vlakna bira se tako da je oko 3 puta manja od debljine betonskog elementa)

Promjer: između 0.5 i 1.2 mm

Doziranje: od 20 do 50 kg po m³ betona

Polipropilenska vlakna

Vlakna koja zbog svojih karakteristika imaju prilično široku primjenu. Naime, njihova je temeljna karakteristika povećavanje vlačne otpornosti betona, te omogućavanje optimalne završne obrade, što je iznimno važno svakom pravom majstoru. Ona sprječavaju nastajanje mikropukotina čime uvelike povećavaju otpornost betona na habanje, te tako daju ploči dugotrajnost i kvalitetu. Najviše se koriste kod izrada glazura (estriha) i danas su postala standard pri izradi tog vrlo bitnog dijela betonske ploče,a imaju primjenu i kod raznih drugih namjena u graditeljstvu.

Dužina: između 3 i 20 mm (najčešće 12 mm i 18 mm)

Promjer: između 12 i 40 μm

Doziranje: Obično ide oko 0.6 do 2 kg po m³ betona (najčešće je pakirano u vrečice gramaže koja je potrebna za m3 betona)

Makrosintetička vlakna

Ova vlakna predstavljaju vlakna budućnosti i veliki su odmak tehnologije u odnosu na dosadašnje korištenje, ne samo klasične armature, već i čeličnih vlakana. Naime, ona u potpunosti mijenjaju i armaturnu mrežu, ali i čelična vlakna. Ona su kombinacija polipropilena i polietilena koja ima sve tehničke i sigurnosne zahtjeve klasične armature, ali sa sobom donosi prednosti koje posjeduju sintetička vlakna, primjerice, nepostojanje rizika od korozije koji je uobičajen kod čeličnih armatura. Ova su vlakna specifičnog valovitog izgleda koja se čvrsto utisnu u beton i na taj način povećavaju njegovu apsorbciju energije i čvrstoću.

Cijena

Čelična i polipropenska vlakna obračunavaju se u kilogramima, odnosno prodaju i kupuju se po kilogramu. Ako za usporedbu cijene uzmemo čelična vlakna promjera 30 mm i polipropilenska vlakna promjera 20 μm, možemo vidjeti da su čelična vlakna do dva puta skuplja od polipropenskih po kilogramu.Trebate pomoć oko vašeg doma?

Site Footer